Uitnodiging Dirkzwager Advocaten

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een gratis bijeenkomst die wij, i.s.m. Van Barneveld Advocaten, op dinsdagavond 16 januari a.s. organiseren in het Filmhuis in Oosterbeek – De Erfenis: van testament tot afwikkeling.

Hoewel u niet dagelijks bezig bent met het erfrecht is het goed om daarover na te denken. Een belangrijke vraag is: Wat gebeurt er met uw bezittingen als u bent overleden? Welke regels gelden er? Is een oud testament nog geldig? Hoe voorkomt u problemen bij uw erfenis?

Bij deze bijeenkomst geven wij een antwoord op deze vragen en staan wij stil bij een aantal aspecten van het erfrecht die relevant zijn voor alle ondernemers en particulieren. We geven veel concrete antwoorden, voorbeelden en praktische tips voor de praktijk. Voor alle informatie, programma, sprekers etc. verwijs ik u graag naar bijgaande(*) flyer.

U kan zich inschrijven door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Erfrecht. Na aanmelding ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst een schriftelijke bevestiging en routebeschrijving. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld u tijdig aan want helaas geldt voor deze bijeenkomst vol = vol!

Graag tot ziens op 16 januari!

VAN GELRE MAKELAARDIJ: deze brief ontvingen wij op kantoor van Dirkzwager. Het lijkt ons een geschikt onderwerp voor veel mensen in het dorp in algemene zin. Laat u weten dat u via ons deze uitnodiging heeft ontvangen als u gebruik maakt van de uitnodiging?